image image

Clasificarea serviciilor

1. Activităţi de îngrijire a copiilor prin elaborarea unui program zilnic personalizat, precum şi planul personalizat de intervenţie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, care va fi reactualizat periodic.

2. Servicii educative /recreative pentru copii prin desfăşurarea unor activităti educative, propuse conform planului individual de recuperare, întocmit la intrarea copilului în Centrul de servicii.

3. Servicii de socializare- prin activităţi ce asigură copiilor un cadru afectiv adecvat şi de securitate emoţională.

4. Servicii de sãnãtate – prin care medicul Centrului de servicii asigurã consultarea copiilor din program, prescrie medicaţia si face bilete de trimetere pentru consulturi de specialitate. De asemenea el oferă şedinţe de consiliere medicalã şi pentru pãrinţi la solicitarea acestora.

5. Consiliere individualã a pãrinţilor beneficiari pe diferite probleme: asistenţã socialã, drepturi şi prestaţii bãneşti pentru familiile cu copii ,medierea relaţiilor din familia beneficiarului pentru asigurarea unui mediu familial lipsit de conflicte, propice pentru dezvoltarea armonioasã a copilului.

6. Programe educative pentru pãrinţi prin organizarea de grupuri de suport şi de dezvoltare personalã, şcoli ale părinţilor, implicarea părinţilor în diverse activităţi cu copiii (hrănire, joacă, îmbăiere) în vederea asumării rolului de părinte .Asistentul social, psihologul, medicul, educatorii interacţionează cu beneficiarii, la fel şi cazurile externate, care au trecut cu succes perioada de dificultate, devin mentori pentru ceilalţi părinţi, promovând modele de reuşită.

7. Integrarea/reintegrarea pãrinţilor beneficiari în comunitate prin stabilirea de relaţii de colaborare activă cu părinţii copiilor care beneficiazã de serviciile Centrului de Servicii: suport în gãsirea şi păstrarea unui loc de muncã, sprijin în finalizarea studiilor, facilitarea accesului la creşe de stat, dupa externarea copilului din program (consiliere de specialitate pãrinţilor în vederea gãsirii unui loc de muncã ).

8. Activităţi de informare la nivelul comunităţii cu privire la prevenţia abadonului prin organizarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii privind cauzele şi urmările abandonului copilului, organizarea şi participarea la sesiuni şi seminarii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pe teme şi problematici de maximă actualitate, colaborea în parteneriat cu instituţii abilitate la nivelul comunităţii în vederea rezolvării problemelor sociale ale beneficiarilor Centrului de servicii şi a familiilor acestora. Actiuni: mediatizarea în presă a proiectului (comunicate de presă, reportaje, emisiuni radio -TV), conceperea de pliante, broşuri, mape de prezentare cu informaţii referitoare la obiectivele proiectului, beneficiari, modalităţi de solicitare şi accesare a serviciilor).

image   image
image
Copyright 2013  |  designed by Euroma