image image

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii – tipuri de servicii și beneficiari eligibili

Nu doar copiii, ci și mamele lor necesită sprijin de specialitate atunci când se află în situații de criză. Este nevoie:

– să-și poată consolida abilitățile și cunoștințele privind îngrijirea și educarea copiilor

– să poată beneficia de consiliere pentru depășirea unor situații de dificultate (conflicte familiale, pierderea locului de muncă, divorț, pierderea locuinței etc.), care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial

– să poată fi asistate în demersurile de obținere a unor documente și/sau sprijin în obținerea unor facilități și drepturi legale

– să se implice activ în analiza problemelor existente și a soluţionării acestora (își dezvoltă abilități necesare integrării pe piaţa muncii, adoptă o atitudine pro-activă faţă de intrarea pe piaţa muncii, demonstrând interes faţă de explorarea alternativelor).

 

În acest context Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii Domnului” și-a dezvoltat activitatea cu Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii, prin care se încurajează formarea, menținerea și întărirea legărurilor familiale, precum și sprijinirea mamei în asumarea responsabilităților parentale. Centrul sprijină mama în mod individualizat și personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât ea să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor lui afective, sociale, educaționale și medicale.

 

Pentru copiii cu vârste între 3-6 ani se facilitează accesul la sistemul educațional de stat (creșe și grădinițe) prin plata parțială a taxelor, suplimentarea aportului de hrană (prin oferirea de pachete cu produse alimentare de bază), asigurarea unui necesar minim de produse de igienă personală, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, jucării, rechizite etc.

 

În Centrul de Consiliere și Sprijin se continuă și dezvoltarea personală a copiilor prin activitățile de stimulare individuală și de grup, prin care dezvoltă abilități de relaționare pozitivă cu ceilalți copii sau adulți, sunt încurajați să dezvolte deprinderi de viață independente, iar atunci când situația o impune, ei pot beneficia de servicii de consiliere psihologică (ajustarea unor comportamente indezirabile, care pot apărea pe fondul unor tulburări de comportament sau carențe afective).

 

CSSAMD-CCS a primit licență de funcționare din partea MMFPSPV (LF 0001818/02.09.2016).

 

Serviciile de asistenţă socială acordate:

 

I. Pentru copii:

 1. Servicii de integrare în sistemul educațional de stat (creșe și grădinițe) 
 2. Acordarea lunară de pachete cu alimente şi produse de igienă, la care se adaugă îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite, în funcţie de PIP. 
 3. Servicii de consiliere și activități de dezvoltarea personală:
 4. individuală 
 5. de grup  

 

II. Pentru mame: asistare juridico-administrativă, asistare pentru obţinerea prestaţiilor, asistare pentru găsirea sau păstrarea unei locuinţe, susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională, consiliere familială, consiliere individuală și de grup, activităţi de terapie ocupaţionalǎ şi art-terapie

 

Beneficiarii pot fi:

 • copii aflaţi în risc de abandon matern,  cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, proveniţi din familii monoparentale, marginalizate social; 
 • copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani ai căror aparţinători sunt fără locuinţă, nu au un loc de muncă, au venituri foarte mici şi nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate; 
 • copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani care nu sunt integraţi în sistemul educaţional şi/sau nu au medic de familie; 
 • copii vârsta cuprinsă între 3-6 ani proveniţi din familii cu probleme de abuz;
 • familii care neglijează igiena, sănătatea şi educaţia copilului;
 • mame tinere defavorizate, marginalizate social (mame de etnie rromă, mame cu istoric al instituționalizării, mame minore, loc de muncă, fără locuință, cu un nivel redus de școlarizare etc.);
 • mame cu istoric al abuzului (fizic, emoţional);
 • mame minore;
 • mame analfabete sau cu un nivel extrem de redus de școlarizare.
image   image
image
Copyright 2013  |  designed by Euroma