image image

3‰ din Cifra de Afaceri

Agenţii economici pot decide ca o parte din impozitele lor să ajute copiii în pericol de a fi abandonaţi!

Ce trebuie să faceţi?

Încheiaţi un contract de sponsorizare cu AFMC CHRISTIANA – Centrul de servicii “Acoperământul Maicii Domnului” şi vă deduceţi 20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei.

Viraţi suma în contul nostru. În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiţi şi al impactului pe care l-au avut în viaţa copiilor pe care îi asistăm.

Care sunt avantajele dumneavoastră ca angajator?

Aveţi controlul asupra unei părţi din banii pe care îi datoraţi Statului. Puteţi astfel decide ca 20% din impozitul pe profit, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a companiei, să fie folosiţi cum decideţi dumneavoastră.

Numele societăţii pe care o conduceţi va apărea în Raportul Anual al Fundaţiei, tipărit şi distribuit factorilor de decizie din comunităţile în care activăm.

Această sponsorizare este un mijloc de motivare a angajaţilor, care pot astfel să simtă că societatea pentru care lucrează este responsabilă din punct de vedere social şi se implică în viaţa comunităţii.

Codul Fiscal prevede că dumneavoastră puteţi să decideţi asupra modului de folosire a unei mici părţi din impozitul pe care îl datoraţi Statului.

Dacă doriţi să sponsorizaţi o activitate a fundaţiei sau aveţi nevoie de mai multe informaţii referitoare la sponsorizări, contactaţi-ne.

Extras cod fiscal

Cap. III, Art. 31

(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

image   image
image
Copyright 2013  |  designed by Euroma