image image

Centrul de Zi – tipuri de servicii și beneficiari eligibili

CSSAMD-CZ pentru copii este singurul centru de zi din judeţ care oferă servicii gratuite de îngrijire, educative, recreative şi de socializare pentru copiii între 0-3 ani ai mamelor aflate în dificultate. Acești copii nu au șanse mici de a accede în altă instituție educativă, mamele lor neavând de cele mai multe ori, la momentul solicitării de servicii, niciun loc de muncă, locuință, resurse materiale, medic de familie, acte de identitate, neputând îndeplini condițiile de admitere într-o creșă. La acestea se adaugă igiena deficitară, neglijarea sănătății și educației copilului. 

 

Pentru toate acestea, Centrul de Zi oferă, pentru un număr de maxim 10 copii simultan, cu vârsta între 0-3 ani, servicii care acoperă în primul rând nevoile de strictă necesitate în viața copilului: îmbăiere, hrană, confort ambiental, îmbrăcăminte, scutece, medicamente, dar și stimulare individuală sau de grup prin implicarea în activități ludice și educative. O altă caracteristică unică a centrului este aceea că Centrul de Zi primește copii din primele două luni de viață, ceea ce nicio altă instituție nu o face.

 

CSSAMD-CZ pentru copii a primit licență de funcționare din partea MMFPSPV (LF 0001828/02.09.2016).

 

Serviciile de asistenţă socială acordate:

1. Servicii de tip Centru de Zi – includ activităţi de îngrijire, educative, recreative şi de socializare pentru copii, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte. 

2. Monitorizarea regulată a stării de sănătate a celor 10 copii incluşi în program. 

3. Acordarea lunară de pachete cu alimente şi produse de igienă pentru 10 de copii, în funcţie de necesități.

 

Beneficiarii pot fi:

– copii aflaţi în risc de abandon matern, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, proveniţi din familii monoparentale, marginalizate social; 

– copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani ai căror aparţinători sunt fără locuinţă, nu au un loc de muncă, au venituri foarte mici şi nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate; 

– copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani care nu sunt integraţi în sistemul educaţional şi/sau nu au medic de familie. 

– copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani cărora li se neglijează igiena, sănătatea şi educaţia.

image   image
image
Copyright 2013  |  designed by Euroma