image image

Servicii

Dificultățile mamelor în asumarea responsabilităților de creştere şi educare a copilului se datorează adesea unor dificultăţi economice şi sociale (şomaj, marginalizare, lipsa unei locuinţe stabile, venituri reduse etc). O mare parte din aceste mame trec prin crize familiale caracterizate de violenţe, carenţe educative, neglijenţe grave.

Fiecare element în parte, precum şi ansamblul acestor circumstanţe sunt în măsură să afecteze capacităţile parentale. Se impune astfel necesitatea oferirii de sprijin de specialitate pentru prevenirea separării copilului de familia sa naturală.

Mamele aflate în situaţii de criză pot apela la serviciile Centrului de Servicii, unde beneficiază de servicii de calitate pentru copiii lor (ex., activităţi de îngrijire, educative, recreative).

Toate aceste raţiuni justifică acordarea unui suport de specialitate nu doar copiilor, ci şi mamelor pentru integrarea lor pe piaţa muncii.

Bazându-ne pe nevoile identificate şi pe experienţa acumulată în derularea activităţilor Centrului de servicii, dorim continuarea procesului de intervenţie adresat copiilor dar si aparţinătorilor acestora. In această direcţie, un serviciu, pe care programul l-a dezvoltat în proiect vizează inserţia profesională a mamelor aflate în situaţia de risc de abandon al copilului.

Integrarea pe piaţa muncii contribuie la dezvoltarea capacităţii de funcţionare socială a mamelor şi, indirect, la bunăstarea copilului provenit din familii monoparentale, marginalizate social. Considerăm că acest program este important pentru ca ,prin activitatile desfasurate este singurul serviciu de acest fel din Cluj.

Activităţile derulate in program se circumscriu celor trei obiective ale proiectului. Toate vizează accelaşi lucru: scăderea ratei abandonului copilului de către proprii părinţi si reducerea numărului de copii instituţionalizaţi.

image   image
image
Copyright 2013  |  designed by Euroma