image image

Istoric

Străduința noastră de a veni în sprijinul copiilor aflați în risc de abandon și a mamelor lor datează din 2001, când s-a înfiinţat Casa de Tip Familial  „Acoperământul Maicii Domnului”, unde au fost ocrotiți copii din primele zile de viață, abandonați în maternitate. Inițiativa a aparținut Victoriei și lui Craig Goodwin, doi misionari ai Centrului Misionar Creștin Ortodox din SUA, aflați în acea perioadă la Cluj-Napoca. 

 

În aprilie 2005, Casa de Tip Familial „Acoperământul Maicii Domnului”, se închide datorită schimbării legislaţiei privind instituţionalizarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, iar în iulie 2005, se deschide Centrul de Zi „Acoperământul Maicii Domnului” şi în acelaşi an serviciul este acreditat. El oferă de la înființare și în prezent, pentru un număr de maxim 10 copii simultan, servicii care acoperă în primul rând nevoile de strictă necesitate în viața copilului: îmbăiere, hrană, confort ambiental, îmbrăcăminte, scutece, medicamente, dar și stimulare individuală sau de grup prin implicarea în activități ludice și educative sub îndrumarea unui personal specializat. O altă caracteristică unică a centrului este aceea că Centrul de Zi primește copii din primele două luni de viață, ceea ce nicio altă instituție nu o face.

 

 În anul 2008 serviciul este licenţiat conform legislației de atunci, fiind considerat un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea serviciilor de prevenire a abandonului copilului de către familia sa şi de promovare a drepturilor copilului. 

 

Tot în anul 2008, denumirea centrului se schimbă și devine Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii Domnului”. Activitatea se dezvoltă printr-o nouă componentă – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii, care pune un accent deosebit pe suportul comun oferit în același timp mamei și copilului. Pornind de la nevoile personale și ținând seama de resursele și dificultățile mamei și ale copilului, Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii se adresează în mod specific relației mamă-copil, într-o perioadă din existența copilului a cărei amprentă se regăsește în întreaga lui evoluție ulterioară.

Proiectul este structurat astfel încât să conducă la evitarea separării mamei de copil, concomitent cu dezvoltarea abilităţilor mamei pentru inserţia socială care să-i permită ulterior crearea climatului de viaţă corespunzător nevoilor de dezvoltare ale copilului.

 

Din 2008 și până în prezent Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului funcționează prin cele două componente ale sale: Centrul de Zi și Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii, ambele licențiate conform legislației actuale.

image   image
image
Copyright 2013  |  designed by Euroma