image image

Cine suntem?

Asociaţia Filantropică Medical – Creştină “Christiana”, Filiala Cluj este o organizaţie non-guvernamentală (ONG) înfiinţată în 1991 ca filială a A.F.M.C. “Christiana” Bucureşti, dobândindu-şi personalitatea juridică de filială independentă în 1998.

A.F.M.C. “Christiana" Cluj îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului.

Asociaţia şi-a demarat activitatea în anul în care a fost înfiinţată, la început având proiecte mici bazate pe voluntariat, dar odată cu trecerea timpului, a dobândit experienţă. Aria de activităţi s-a extins astfel încât, în prezent asociaţia cuprinde un număr de 9 proiecte.

Principalele activităţi ale Asociaţiei Filantropice Medical Creştine “Christiana” filiala Cluj sunt: activităţi de asistenţă medicală, socio-medicală, socială, educaţională orientate spre nevoile membrilor comunităţii, cu prioritate persoane aflate în situaţie de risc social.

Activitatea este divizată pe două departamente, fiecare arie cuprinzând proiecte specifice.

Departamentul Programe copii include:

  • “Şcoala socială Christiana” -care cuprinde Proiectul de intervenţie pentru recuperarea copiilor aflaţi în abandon şcolar şi Proiectul de prevenţie al abandonului şcolar;

  • Centrul comunitar pentru tineret (activităţi educative pentru petrecerea timpului liber);

  • Centrul de servicii „Acoperământul Maicii Domnului” (proiect de prevenţie al abandonului copiilor între 0-2 ani );

  • Grădiniţa Socială din Turda.

Departamentul Programe adulţi include:

  • Cantina Socială „ Sfântul Ştefan”;

  • Solidaritate Creştină (asistenţă materială);

  • Policlinica fără plată (acordare de consultaţii medicale şi medicamente gratuite);

  • Programul “Sf. Dimitrie Basarabov” informare şi consiliere în adicţii;

  • Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice „Sfântul Nicolae”.

Centrul de Servicii „Acoperământul Maicii Domnului” a fost iniţiat în iulie 2005, iniţial ca si Centrul de Zi, iar de la înfiinţare şi până în prezent au fost asistate în cadrul programului un număr de 206 cazuri, copii cu vârsta cuprinsã între 0-2 ani, aflaţi în risc de abandon şi familiile lor.

Obiectivul general la care contribuie proiectul este PREVENŢIA ABANDONULUI, în rândul copiilor cu vârsta cuprinsã între 0 şi 2 ani, din judeţul Cluj. Prin activităţile aflate deja în derulare, Programul Centrului de servicii, sprijinã nu doar copilul ci şi diada mamă-copil, ajutând familia în ansamblul ei.

Când întâlnim mamele acestea sunt preocupate mai degrabă de propria lor persoană şi sunt mai puţin disponibile pentru a înţelege situaţia şi starea copilului. Uneori îşi revarsă agresivitatea asupra lor sau nu ştiu să-şi arate afecţiunea în mod adecvat pentru că la rândul lor şi ele au fost victime ale unui abuz fizic şi emoţional.

Toate acestea tulbură şi umbresc bucuria micuţilor, iar noi încercăm să fim liantul dintre mamă-copil şi să sudăm relaţiile fisurate. Avem întâlniri individuale, în care asistăm mama în diverse activităţi cu copilul său (joacă, hrănire, îmbăiere), încurajând astfel responsabilizarea, dezvoltarea abilităţilor, deprinderilor de creştere şi îngrijire a copilului, cu accent pe importanţa timpului şi al acţiunilor întreprinse împreună cu micuţii.

image   image
image
Copyright 2013  |  designed by Euroma